C&D 产品 : OPzS 产品特性

OPzS
• 设计寿命 : 20(2V)/ 18(12V/6V)   • 透明的塑料外壳,采用苯乙烯-丙烯腈(SAN)制成,耐化学腐蚀性强,机械强度高  
• 容量范围从 50  3000 Ah    
• 低维护    
• 快速简单的硫酸液位控制    • 符合 DIN 40736, EN 60896  IEC 896-1 规范 
• 较少的水消耗量   
• 合适的尺寸和重量    • 透明的外壳方便目视检查电解液液位 
• 很低以及稳定的维持电流    • 密封良好的电池塞,允许氢气和氧气的通过,但又可以防止硫酸蒸汽的泄漏 
• 管式正极设计,在电池使用中防止 活性物质脱落,延长电池寿命   
优异的循环性能